We wrześniu br minął rok od powstania Stowarzyszenia Smoleńskiego.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę z działalności Stowarzyszenia Smoleńskiego. Kontrola wykazała poprawne dokumentowanie wpływów i wydatków na podstawie skontrolowanych i zatwierdzonych dokumentów księgowych. Sprawozdanie z bieżącego roku działalności merytorycznej odbyło się na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Smoleńskiego.
Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli udzieliła Zarządowi absolutorium na kolejny rok działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz