Podsumowanie roku z działalności finansowej i merytorycznej

We wrześniu br minął rok od powstania Stowarzyszenia Smoleńskiego. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę z działalności Stowarzyszenia Smoleńskiego. Kontrola wykazała poprawne dokumentowanie wpływów i wydatków na podstawie skontrolowanych i zatwierdzonych dokumentów księgowych. Sprawozdanie z bieżącego roku działalności merytorycznej odbyło się na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Smoleńskiego. Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli udzieliła Zarządowi absolutorium na kolejny…