We wrześniu br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Smoleńskiego. Komisja Rewizyjna zatwierdziła na nim sprawozdanie finansowe na podstawie sporządzonych dokumentów księgowych. Sprawozdanie obejmowało bilans oraz rachunek zysków i strat za okres VIII 2021 – VIII 2022.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz