30 marca 1945r. to dzień narodzin dla Nieba Patronki naszej Organizacji.

Natalia Tułasiewicz to kobieta wielkiego formatu.

Była duchową maksymalistką, przekonaną o tym, że celem, do którego powinien zmierzać każdy chrześcijanin, jest świętość. …powiadam sobie zawsze: wszystko albo nic! Jestem gwałtownikiem zdobywającym niebo dla siebie i drugich. Nie spocznę nigdy. Bo przecież duch nie zna zmęczenia. A współpracować z Bogiem przez całą wieczność dla Jego chwały, to dopiero rozkosz nad rozkosze.

Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Poznańskim, uczyła dzieci i młodzież w poznańskich szkołach. Aktywnie działała w Sodalicji Mariańskiej. Choć była kobietą bardzo skromną wyróżniał ją z tłumu jej chic et elegance. Natalia kochała przyrodę i sztukę, była uzdolniona artystycznie.

Dojrzewała duchowo w warunkach II wojny światowej i okupacji. Aktualność jej refleksji na temat problemu zła, eksterminacji jednego narodu przez drugie, czy masowe zagłady jest współcześnie uderzająca.

Natalia w czasie wojny podjęła świadomie misje konspiracyjną w ramach polskiego ruchu oporu przez co zdobyła palmę męczeństwa. W 1943 roku pojechała dobrowolnie pracować z robotnikami przymusowymi do III Rzeszy jako pełnomocnik Rządu Londyńskiego, oddelegowana jako świecki apostoł z Wydziału Duszpasterskiego organizacji Zachód w strukturach Armii Krajowej. W Hanowerze w wyniku przypadkowej dekonspiracji została aresztowana. Przyjęła męczeństwo w łączności z Chrystusem. Po pięciomiesięcznym śledztwie i torturach została skazana na śmierć w kobiecym obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.

Natalię zagazowano w Wielki Piątek 30 marca w przeddzień wyzwolenia obozu.

Beatyfikacji Natalii Tułasiewicz w gronie 108 męczenników II wojny światowej dokonał 13 VI 1999 roku w Warszawie nasz Ojciec Święty Jan Paweł II.

Kim jestem, kim byłam, o tym przecież decydować będą nie tyle słowa, które na papierze zostaną, ale przede wszystkim to, co ze mnie żyć będzie w ludziach.

Cytaty pochodzą z jej Zapisków z lat 1938-1943 ,,Być poetką życia” Wydawnictwo Flos Carmeli (Poznań 2020) oraz z oficjalnej strony poświęconej bł. Natalii Tułasiewicz, którą prowadzi i nad całością czuwa córka bratanka naszej Patronki, Pani Natalia Tułasiewicz – Wala.

http://blogoslawionanatalia.eu/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz